Browsing by Author Mạch Quang Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2-2019Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
5-2019Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
5-2019Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
1-2019Hồ Chí Minh - Người vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt NamMạch Quang Thắng
8-2018Một số vấn đề về xây dựng con người Việt NamMạch Quang Thắng
1-2020Nhận thức thêm về sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
4-2018Quan điểm, nguyên tắc xây dựng đạo đức trong Đảng - nhìn từ góc độ văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
9-2-2020Tết trồng cây, nhớ Bác!Mạch Quang Thắng
10-2021Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng ĐảngMạch Quang Thắng
7-2019Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
12-2018Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt NamMạch Quang Thắng