Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1987
Title: Quan điểm, nguyên tắc xây dựng đạo đức trong Đảng - nhìn từ góc độ văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Xây dựng đạo đức trong Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 4-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam đang chú trọng hơn bao giờ hết vấn đề xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng. Đây là sự quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khi coi xây dựng Đảng về đạo đức là một trong tổng thể 4 phương diện xây dựng Đảng (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức). Từ góc nhìn văn hóa, tác giả bài viết đã phân tích rõ hơn, sâu hơn những quan điểm và nguyên tắc xây dựng đạo đức trong Đảng của Hồ Chí Minh và vận dụng vào hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1987
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem nguyen tac xay dung dao duc trong Dang nhin tu goc do van hoa theo tu tuong HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 252,17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.