Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2415
Title: Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Cán bộ, đảng viên
Issue Date: 7-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một yêu cầu rất quan trọng trong việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ này làm đúng theo những gì Di chúc đã nêu thì cách mạng nước ta nhất định thành công; còn không thì ngược lại. Chặng đường tiếp theo của sự phát triển của sự nghiệp cách mạng vẫn là kiên trì và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả Di chúc của Người.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2415
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu duong ren luyen dao duc CM dv doi ngu can bo Dang vien theo di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 290,84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.