›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 03/11/2016 10:39:10 GMT+7 | lượt xem: 227

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay

Tác giả: Nguyễn Đức Bình

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 1131tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách tuyển chọn một số bài viết, bài nói của GS. Nguyễn Đức Bình trong quá trình công tác và nghiên cứu, giảng dạy. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản mà còn là công trình đấu tranh đối với những luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", đòi đa nguyên đa chính trị, đa đảng đối lập; phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tác giả đặc biệt nhấn mạnh trong nội dung cuốn sách.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc, đặc biệt là giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách có thêm tài liệu tham khảo về những nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay để có thêm những quan điểm, phương pháp luận cách mạng và khoa học trong tiếp cận và giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội.

Chỉ số phân loại: 324.2597075\ V250C

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  324.2\ V250C

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1867210 - Online: 39