›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư, ngày 16/09/2015 08:17:03 GMT+7 | lượt xem: 933

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

Tìm hiểu về âm mưu xâm lược của thực dân Pháp cũng như phong trào kháng chiến chống Pháp của các thế hệ người Việt yêu nước từ phong trào Cần Vương đến Duy Tân; Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; khía cạnh quốc tế của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam; những nhân vật lịch sử tiêu biểu; vấn đề tư liệu, sử liệu học và nguyên tắc đánh giá nhân vật lịch sử

Tác giả: Đinh Xuân Lâm

Số trang: 651 tr.

Khổ: 24cm

Thông tin xuất bản: H. Giáo dục 2015

Kho đọc: VV.008366 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 430866 - Online: 18