›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 07/09/2015 09:47:10 GMT+7 | lượt xem: 776

Niềm tin và sức mạnh

Giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu: Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành; Hồ Chí Minh - Chủ tịch lâm thời đầu tiên của nước ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; lòng dân đối với Bác Hồ...; những bài viết, tự sự của tác giả về quãng đời hoạt động cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ,T

Tác giả: Hải Ngọc Thái Nhân Hoà

Số trang: 296tr

Khổ: 21cm

Kho mượn: 959.704/ N304T

Kho đọc: VN.034187 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 120539 - Online: 70