›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư, ngày 30/09/2015 08:04:18 GMT+7 | lượt xem: 1442

Văn kiện quốc hội toàn tập

Đăng tải các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường trực Quốc hội trong 14 năm hoạt động và bao gồm 2 bản hiến pháp năm 1946, năm 1959; một số đạo luật lớn, quan trọng (1945 - 1960).

Số trang: 1567tr

Khổ: 24cm

Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia 2006

Kho mượn: 328.5/ V115K

Kho đọc: VV. 007268

Kho lưu động: 328.5 / V115K 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 3205 - Online: 41