›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 29/09/2016 08:35:36 GMT+7 | lượt xem: 417

Văn học và thẩm bình

Tác giả: Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Thủy

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Số trang: 242tr., 21cm

Nội dung:

Cuốn sách là sự tập hợp những kết quả nghiên cứu văn chương của hai tác giả  TS. Nguyễn Thị Ninh và Ths. Lê Thị Thuỷ trong thời gian công tác giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn, Trường Đại Học Hải Phòng. Những bài viết của TS. Nguyễn Thị Ninh nghiêng nhiều sang lĩnh vực tìm hiểu, thẩm bình về một số hiện tượng tiêu biểu của văn xuôi đương đại đang trong quá trình vận động và khám phá, sáng tạo, ít nhiều có tính lý luận và phê bình văn học. Những bài viết của Thạc sỹ Lê Thị Thuỷ, một số bài được tiếp nhận từ lĩnh vực văn học sử, một số bài mang tính chất phê bình văn học, và đôi khi tác giả không ngần ngại tranh luận về một số vấn đề văn học mà theo tác giả chưa thật thấu lý đạt tình.

Chỉ số phân loại: 895.922098\ V115H

Kí hiệu kho đọc:  VN.036657

Kí hiệu kho mượn:  895.922\ V115H

Kí hiệu kho lưu động: 895.922\ V115H

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2691 - Online: 18