›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 24/02/2017 08:05:24 GMT+7 | lượt xem: 223

Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam

Tác giả: Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 951tr.

Nội dung:

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Nxb Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn hơn 80 bài tham luận để xuất bản cuốn sách này.

Những vấn đề lý luận chung về nhân cách, về văn hóa, văn học , nghệ thuật với nhân cách con người, vai trò của văn nghệ sĩ, những vấn đề đặt ra cho văn học, nghệ thuật hiện nay... được trình bày một cách cụ thể, sâu sắc trong các bài tham luận. Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung, các tác giả đi sâu phân tích vai trò, vị trí của văn học, nghệ thuật đối với việc xây dựng, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống của con người. Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu to lớn, những đóng góp có ý nghĩa của văn học, nghệ thuật Việt Nam, các tác giả cũng bày tỏ những trăn trở, day dứt trước thực trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức trong xã hội hiện nay; sự bất cập trong hoạt động của một số loại hình văn học, nghệ thuật; lo ngại về sự du nhập các trào lưu tư tưởng nghệ thuật phản tiến bộ, thái độ thờ ơ, lãnh đạm, né tránh của một số văn nghệ sĩ trước những tệ nạn, thói hư, tật xấu của con người trong xã hội hiện đại ... Trong từng chuyên ngành văn học, nghệ thuật, các tác giả với sự hiểu biết cặn kẽ, thấu đáo đã nêu lên thực trạng của ngành mình, đề ra những giải pháp, phương hướng để phát huy vai trò của từng ngành đối với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

Với cách tiếp cận đa dạng trên nhiều lĩnh vực, các tác giả đã đem đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện về những đóng góp của văn học, nghệ thuật đối với quá trình xây dựng nhân cách con người Việt Nam. Hơn 80 bài tham luận là hơn 80 ý kiến đóng góp quý báu góp phần xây dựng, hoàn thiện và tôn vinh nhân cách con người Việt Nam.

Cuốn sách Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam là một tư liệu quý có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Chỉ số phân loại: 170/V115H

Kí hiệu kho đọc:  170/V115H

Kí hiệu kho tra cứu:170/V115H

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037194 - Online: 48