›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 24/03/2017 03:04:36 GMT+7 | lượt xem: 214

Văn hóa làng Việt Nam qua tục ngữ dân gian

Tác giả: Nguyễn Kim Loan biên soạn

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin, 2015

Số trang: 206tr., 21cm

Nội dung:

Nghiên cứu văn hóa làng qua tục ngữ dân gian là tìm lại những giá trị văn hóa của cha ông được tích tụ, lưu giữ trong kho tàng trí thức dân gian này, đánh giá, nhìn nhận lại các giá trị đó, để thấy được vai trò của chúng trong việc xây dựng văn hóa làng mới, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngày nay dưới sự tác động của ba xu hương thời đại lớn đó là:  xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xu hướng toàn cầu hóa; nền kinh tế thị trường.

Cuốn sách này khảo sát kho tàng tục ngữ Việt Nam để chứng minh khả năng tích lũy, khả năng phản ánh và định hướng giá trị của tục ngữ dân gian trong di sản văn hóa dân tộc nói chung, văn hóa làng nói riêng.

Chỉ số phân loại: 398.995922/V115H

Kí hiệu kho đọc: 398.9/V115H

Kí hiệu kho mượn: 398.9/V115H

Kí hiệu kho lưu động: 398.9/V115H

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2782 - Online: 18