›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 05/12/2017 01:59:57 GMT+7 | lượt xem: 163

Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam

Tác giả: Bùi Đình Phong

Nhà xuất bản: Thanh niên 2017

Số trang: 238tr.

Nội dung:

Nội dung cuốn sách "Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam" giới thiệu về lãnh tụ Hồ Chí Minh - Nhà Mácxít bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, Đảng có vững cách Mạng mới thành công, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại trong bối cảnh hiện nay. Cuốn sách trên tay độc giả có tựa đề “Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam” góp một tiếng nói lý giải vấn đề này.

Chỉ số phân loại: 335.4346\TR308L

Kí hiệu kho đọc: 335.4\TR308L

Kí hiệu kho mượn: 335.4\TR308L

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2043778 - Online: 34