›› Thông tin chuyên đề

Thứ ba, ngày 22/09/2015 04:19:17 GMT+7 | lượt xem: 3381

Thư mục "Tư tưởng Hồ Chí Minh"

                              LỜI MỞ ĐẦU

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “ Đảng lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú. Những tư tưởng quan điểm này là ánh sáng soi đường cho cách mạng nước ta trong hơn nửa thế kỷ đã qua và cả trong những giai đoạn cách mạng sắp tới. Tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá của toàn dân tộc ta và của cả nhân loại. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và học tập những tư tưởng đạo đức của Người là một việc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng đối với nhân dân ta. Những tư tưởng và quan điểm của Người cũng đã và đang thu hút được sự quan tâm chú ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước ta và của cả loài người tiến bộ trên thế giới.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để đáp ứng nhu cầu thiết thực và cấp bách của mọi người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Nhằm góp phần tuyên truyền về “tư tưởng tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn xã hội. Thư viện Lâm Đồng  biên soạn Thư mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – tài liệu được sưu tầm chọn lọc từ các loại sách , báo, tạp chí hiện lưu giữ tại Thư viện.

Nội dung thư mục gồm các phần sau :

Phần I . Những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần II. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần III. Tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn thư mục ngày càng hoàn chỉnh hơn. 

 

Đà Lạt, tháng 11 năm 2010

Thư viện Tỉnh Lâm Đồng

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6189528 - Online: 83