›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 29/03/2016 02:43:15 GMT+7 | lượt xem: 430

Thơ về đại tướng Võ Nguyên Giáp : Tiễn Người vào Bất Tử

Tác giả: Tạ Tuấn Anh, Trần Viên Anh,  Vũ Tuấn Anh,... ; Tuyển chọn: Nguyễn Trọng Tạo (Ch.b.), Phạm Xuân Nguyên, Hồng Thanh Quang, Lê Thống Nhất

Số trang: 209 tr.

Khổ: 21 cm.

Thông tin xuất bản:  Thông tin và truyền thông, 2013

Kho mượn: 895.9/ TH460V

Kho lưu động: 895.9/ TH460V

Kho đọc:  VN.034715

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039293 - Online: 25