›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 03/11/2016 03:06:42 GMT+7 | lượt xem: 290

Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên

Tác giả: Trương Tấn Sang

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 635tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Các bài viết thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và nỗ lực phấn đấu tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, giữ vững những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về chủ trương lãnh đạo, thực hiện đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách đã kịp thời được ban hành, thể chế kinh tế được xây dựng, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tận dụng tốt nhất những cơ hội và điều kiện thuận lợi, đưa đất nước phát triển. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phát huy, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm sắp tới, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuốn sách sẽ giúp độc giả và các nhà nghiên cứu hiểu rõ và sâu hơn về quá trình lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta: luôn kiên định mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và con đường xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước.

Chỉ số phân loại: 959.70442\ T121D

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  959.7\ T121D

Kí hiệu xếp giá kho mượn:  959.7\ T121D

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2043957 - Online: 54