›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 01/06/2017 01:40:43 GMT+7 | lượt xem: 257

Sức sống "Những việc cần làm ngay"

VN. 38071: Sức sống "Những việc cần làm ngay"

Tác giả: Nguyễn Văn Linh, Hữu Thọ, Trường Sơn...

Số trang: 341tr.

Nội dung:

Cuốn sách gồm 31 bài của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những bài viết gắn với công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thời sự cấp thiết hiện nay. Cuốn sách được chia ba phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu 31 bài báo với đầu đề: “Những việc cần làm ngay” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp viết và gửi đăng trên Báo Nhân Dân trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay”.

Phần thứ hai giới thiệu những bài học kinh nghiệm của 20 năm hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”.

Phần thứ ba giới thiệu có hệ thống mục tiêu quan điểm chỉ đạo, các nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ thông qua các Nghị quyết của T.Ư khóa VIII, IX, X, XI và XII.

Cuốn sách cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cấp, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bảo đảm thật sự thiết thực và hiệu quả; giúp việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Chỉ số phân loại: 324.2597075\S552S

Kí hiệu kho đọc: 324.2\S552S

Kí hiệu kho mượn: 324.2\S552S

Kí hiệu kho lưu động: 324.2\S552S

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037189 - Online: 44