›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư, ngày 03/08/2016 08:45:46 GMT+7 | lượt xem: 346

Phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Tác giả: Phùng Hữu Phú (ch.b.), Đinh Xuân Dũng, Phạm Quang Long...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Số trang: 398tr.

Nội dung:

Trình bày nhận thức lý luận, đánh giá quá trình triển khai xây dựng văn hóa trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo và giải pháp cho việc xây dựng và phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Chỉ số phân loại: 306.09597/ PH110T

Kí hiệu kho đọc: VV.009133

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 3258 - Online: 32