›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 21/07/2016 04:24:58 GMT+7 | lượt xem: 329

Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân

Tác giả:

Biên soạn: Huy Thắng, Vũ Kim, Thạc Hùng...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 759tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách tuyển chọn 360 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1954. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 7 đến tập 9, cuốn sách giới thiệu 130 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau, lần đầu được sưu tầm, công bố. Các bài viết của Bác với văn phong giản dị phản ánh đúng thực tiễn đời sống chiến đấu, lao động hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta, có tác động trực tiếp đến hoạt động tổ chức và lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời thể hiện quan điểm của Đảng trước những vấn đề mới và trọng đại của đất nước, về phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương anh hùng và chiến sĩ thi đua tiêu biểu... Với tầm nhìn chiến lược, các bài viết của Người như vũ khí tấn công trực diện, vạch trần tội ác, âm mưu thủ đoạn đen tối của kẻ thù và bọn tay sai; phân tích một cách về thế thua tất yếu của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương...

Chỉ số phân loại: 335.4346\ NH556B

Kí hiệu kho đọc: VV.009135

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 3228 - Online: 40