›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ tư, ngày 03/03/2021 08:35:18 GMT+7 | lượt xem: 159

Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu

Tác giả: Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu, Lê Duẩn... ; S.t., giới thiệu: Phan Duy Việt, Phan Khả Minh

Nhà xuất bản: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Số trang: 279tr.

Nội dung:

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử và chính trị có ý nghĩa toàn cầu. Đó là một cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để, xưa nay chưa từng có vì nó mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người: thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân ta, khi Việt Nam còn là một thuộc địa và đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, đến sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta hiện nay.

Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu tới quý độc giả tuyển tập: “NHƯ MẶT TRỜI CHÓI LỌI CHIẾU SÁNG KHẮP NĂM CHÂU”. Sách do Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2017, với 279 trang, khổ 16x24cm.

Tuyển tập: NHƯ MẶT TRỜI CHÓI LỌI CHIẾU SÁNG KHẮP NĂM CHÂU do hai nhà nghiên cứu Phan Duy Việt, Phan Khả Minh thực hiện, bao gồm bài viết của các nhà yêu nước tiền bối, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà thơ… về diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và những ảnh hưởng to lớn tới phong trào cách mạng ở Việt Nam.

Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp nǎm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người.

Đi theo con đường do Lênin vĩ đại đã vạch ra - con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối với Lênin vĩ đại và đối với nhân dân Liên Xô là vô cùng sâu sắc.

Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga mãi mãi đi cùng năm tháng, cổ vũ cho tinh thần đấu tranh không mệt mỏi để xây dựng một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa của phong trào cách mạng trên toàn thế giới trong thời đại ngày nay.

Chỉ số phân loại: 947.0841\ NH550M

Số ĐKCB Kho Đọc: VV.010052

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.057452

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - ThÆ° viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1310196 - Online: 21