›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 15/12/2016 02:29:42 GMT+7 | lượt xem: 256

Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người

Tác giả: Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng (chủ biên), Phan Thị Lan Phương...

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Số trang: 366tr., 24cm.

Nội dung:

Trong lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử Việt Nam thời trung đại nói riêng, triều Hậu Lê (1428 – 1789) lâu nay vẫn được đánh giá là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Đây là giai đoạn lịch sử đã để lại nhiều dấu ấn, thành tựu quan trọng nhất về phương diện cải cách kinh tế, giáo dục và đặc biệt là về phương diện tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và bảo vệ quyền con người. Có thể nói việc nghiên cứu nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê, qua đó chỉ ra những giá trị đương đại, những giá trị cần tham khảo, kế thừa vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hiện nay có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nghiên cứu, kế thừa những giá trị lịch sử - pháp lý triều Hậu Lê chắc chắn sẽ góp phần tích cực, tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả giáo dục, thực thi pháp luật, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay.Trên cơ sở kế thừa những thành tựu hoa học của các công trình khoa học đã có, nhóm tác giả đặt ra mục tiêu của cuốn sách là: chỉ ra một số đặc trưng, giá trị lịch sử và giá trị pháp lý tiêu biểu về Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người, đồng thời tổng hợp những đặc trưng cụ thể đó để chỉ ra một số giá trị đương đại, những giá trị cần kế thừa vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển bền vững, bảo vệ con người trong giai đoạn hiện nay.
Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Chỉ số phân loại: 959.7026\ NH100N

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  959.7\ NH100N

Kí hiệu xếp giá kho mượn:  959.7\ NH100N

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.



 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2048433 - Online: 86