›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 22/07/2016 08:46:30 GMT+7 | lượt xem: 435

Nguyễn Thị Thập người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoà, Trần Thế Ngọc, Nguyễn Thị Bình...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 351tr.,  24cm

Nội dung:

Cuốn sách phản ánh một cách khái quát cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập với cách mạng Việt Nam nói chung, với phong trào phụ nữ Việt Nam nói riêng. Qua đó, làm nổi bật tinh thần khắc phục vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, hiến dâng tuổi xuân và hạnh phúc riêng tư để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, từ đó khắc họa nên chân dung người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

Chỉ số phân loại: 305.55209597\ TR300T

Kí hiệu kho đọc:  VV.009134

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2043840 - Online: 64