›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư, ngày 28/09/2016 02:29:26 GMT+7 | lượt xem: 330

Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế

Tác giả: Nguyễn Bá Diến (chủ biên), Lê Văn Bính, Nguyễn Ngọc Chí...

Nhà xuất bản: Tư pháp, 2015

Số trang: 859tr., 21cm

Nội dung:

 Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về quyền con người, khung pháp luật quốc tế về quyền con người và mối quan hệ với pháp luật quốc gia; các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người như: Các công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quyền kinh tế, xã hội và văn hoá... Giới thiệu pháp luật Việt Nam về quyền con người trong mối quan hệ với các điều ước quốc tế, gồm: Việc gia nhập và thực thi các điều ước quốc tế về quyền con người, pháp luật Việt Nam về quyền con người trong lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và mối quan hệ với Luật nhân quyền quốc tế...

Chỉ số phân loại: 341.48\ M452Q

Kí hiệu kho đọc:  VV.009242

 Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2048393 - Online: 61