›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 21/07/2016 03:57:50 GMT+7 | lượt xem: 310

Lễ hội cổ truyền của người Việt: Cấu trúc và thành tố

Tác giả: Nguyễn Chí Bền

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2015

Số trang: 895tr., 24cm

Nội dung:

Khái quát về lễ hội cổ truyền của người Việt. Nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt trên các khía cạnh: Chủ/khách thể; cấu trúc; nhân vật phụng thờ; các thành tố hiện hữu và tàng ẩn; quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại

Chỉ số phân loại: 394.269597\ L250H

Kí hiệu kho đọc: VV.009128

 Kí hiệu kho mượn : 394.2\ L250H

 Kí hiệu kho tra cứu : 394.2\ L250H

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 439 - Online: 28