›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 03/11/2016 10:50:53 GMT+7 | lượt xem: 365

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

Tác giả: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường...: biên soạn

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 575tr., 27cm

Nội dung:

Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 là một mốc son trong lịch sử lập hiến của nước nhà, ghi đậm dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Để góp phần làm rõ hơn tinh thần, nội dung của Hiến pháp năm 2013, kết quả bước đầu thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, những định hướng cơ bản  cho hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động lập quy của Chính phủ cuốn sách “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”

Cuốn sách gồm Lời giới thiệu của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng, Lời nói đầu, 7 Chương và phần Phụ lục.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội  khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng, không chỉ nhằm giới thiệu nội dung và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013 mà còn được dùng làm tài liệu tham khảo, tuyên truyền giảng dạy và áp dụng trong thực tế, bới nó chứa đựng những quan điểm, ý kiến chính thức thể hiện trong các văn kiện Đảng, văn kiện trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII của các cơ quan có trách nhiệm liên quan. Từng chương của cuốn sách tập trung phân tích những nội dung đã được kế thừa và phát triển trong Hiến pháp năm 2013(nhất là những nội dung mới phát triển); kết quả xây dựng Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm triển khai thi hành Hiến pháp về các nội dung liên quan; những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 cũng như các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chỉ số phân loại: 342.597\ H305P

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  : 342.5\ H305P

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2030427 - Online: 86