›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 02/08/2016 01:44:13 GMT+7 | lượt xem: 282

Giáo trình quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 1940 đến nay

Tác giả: Vũ Dương Ninh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Số trang: 228tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách khai thác vấn đề từ góc độ khoa học lịch sử, dẫn giải theo tiến trình lịch sử để đem lại cho sinh viên những kiến thức khái quát, hệ thống về quan hệ đối ngoại của nước nhà từ Cách mạng tháng Tám, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước thống nhất, hội nhập quốc tế cho tới thập niên đầu của thế kỷ XXI.                   

Nội dung sách có năm chương: 

Chương 1: Bối cảnh quốc tế của Việt Nam trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945); 

Chương 2: Quan hệ đối ngoại trong Cách Mạng Tháng Tám và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954);

Chương 3: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹcứu nước (1954-1975); 

Chương 4: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế (1975-2010);

Chương kết: Quan hệ đối ngoại Việt Nam - thành tựu và kinh nghiệm.

Chỉ số phân loại:     327.597\GI-108T

Kí hiệu kho đọc:     VV.009154

Kí hiệu kho mượn:  327.5\GI-108T

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1867232 - Online: 37