›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 22/02/2021 10:54:28 GMT+7 | lượt xem: 121

Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Thị Phương Nga

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2018

Số trang: 244tr.

Nội dung

Trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, công tác giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, chúng ta cần phải đổi mới mạnh mẽ việc giáo dục pháp luật cho trẻ em theo hướng lồng ghép giữa giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho trẻ em. Để cho các quy định pháp luật về trẻ em đi vào cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi xâm phạm quyền trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức do trẻ em gây ra, có nhiều việc phải làm, đặc biệt là công tác giáo dục pháp luật.

Góp phần triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-Ttg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO TRẺ EM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY của TS. Lê Thị Phương Nga. Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2018.

Với 243 trang sách, khổ 15x21cm, cuốn sách thể hiện cách tiếp cận có nhiều tính mới về giáo dục pháp luật cho trẻ em, phù hợp với bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ quyền con người và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm các phần cơ bản là: Những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục pháp luật cho trẻ em; và các quan điểm, giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho trẻ em. Một trong những điểm mới chủ yếu và cũng đồng thời là điều kiện quan trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả của giáo dục pháp luật cho trẻ em đó là việc lồng ghép các loại hình giáo dục như giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục quyền con người và kỹ năng sống cho trẻ em. Hiệu quả giáo dục pháp luật góp phần quan trọng vào việc xây dựng nhân cách, ý thức và lối sống tuân thủ pháp luật cho trẻ em đồng thời cũng sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ số phân loại: 340.0710597/ GI-108D

Số ĐKCB Kho Đọc: VN.040642

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.060537

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1537380 - Online: 12