›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 27/06/2017 01:30:15 GMT+7 | lượt xem: 226

Giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lưu Minh Văn, Trần Văn Kham (ch.b.), Hoàng Văn Luân, Nguyễn Văn Thắng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Số trang: 275tr.

Nội dung:

Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, những vấn đề về thanh niên nói chung và nhóm thanh niên sinh viên nói riêng luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội… Có thể nói sự phát triển đội ngũ thanh niên đã trở thành vấn đề chiến lược trong bài toán phát triển của các quốc gia.

Xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và từ những vấn đề thực tế đặt ra trong giáo dục đào tạo thế hệ thanh niên hiện nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ ra và nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách của con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản săc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hoá trong thanh niên,học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, năng lực trí tuệ, đạo đức cao đẹp và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam.

Cuốn sách Thực trạng và xu hướng giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và lý luận giáo dục và đào tạo của nước ta hiện nay.

Chỉ số phân loại: 378.19809597\GI-100T

Kí hiệu kho đọc: 378.1\GI-100T

Kí hiệu kho mượn: 378.1\GI-100T

Kí hiệu kho lưu động: 378.1\GI-100T

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 419 - Online: 37