›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 15/09/2016 02:07:19 GMT+7 | lượt xem: 251

Cẩm nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Tác giả: Trần Văn Ngợi (ch.b.), Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 252tr., 21cm

Nội dung:

Cuốn sách CẨM NANG DÀNH CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP của tập thể các tác giả thuộc Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ biên soạn trên cơ sở các văn bản pháp luật mới nhất, giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp và vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.      

Sách chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Phần thứ hai: Quyền và trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Phần thứ ba: Một số kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Chỉ số phân loại: 342.5970902638\C120N

Kí hiệu kho đọc:  VN.036622

Kí hiệu xếp giá kho mượn:  342.5\C120N

Kí hiệu xếp giá kho lưu động: 342.5\C120N

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2048439 - Online: 89