›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 03/11/2016 03:28:51 GMT+7 | lượt xem: 312

Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

Tác giả: Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 798tr., 24cm.

Nội dung:

Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển  mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về ý nghĩa, vai trò và giá trị của Cách mạng Tháng Tám. Qua 53 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học có thể khẳng định rõ rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các bài viết trong cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về Cách mạng Tháng Tám 1945; hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử cùng những đóng góp của mốc lịch sử quan trọng này trong tiến trình phát triển của dân tộc. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

Chỉ số phân loại: 959.7041\ C102M

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  959.7\ C102M

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2043847 - Online: 57