›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ ba, ngày 01/12/2020 01:59:10 GMT+7 | lượt xem: 184

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

Tác giả: Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2012

Số trang: 371tr.

Nội dung:

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau khi thành lập Đảng.

Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, có sức ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và sức sống mãnh liệt, trong thời gian qua, đã có không ít các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước viết về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cho đến ngày nay, Cách mạng Tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.

Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu cùng độc giả cuốn sách: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 THẮNG LỢI VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM  của giáo sư, tiến sĩ Trịnh Nhu và tiến sĩ Trần Trọng Thơ, sách do NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành.

Cuốn sách được chia thành 6 chương, tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; cũng như việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.

Bên cạnh việc nhấn mạnh những thành công vô cùng lớn lao của Cách mạng Tháng Tám, cuốn sách cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp bộ Đảng; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương.

Cuốn sách sẽ là ấn phẩm hữu ích góp phần vào việc nghiên cứu sự kiện lịch sử vĩ đại bậc nhất của dân tộc ta, từ đó giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên cách mạng Việt Nam.

Chỉ số phân loại: 959.7032\ C102M

Số ĐKCB Kho Đọc: VN.029741

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.050877

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1134618 - Online: 10