›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 27/09/2016 02:32:48 GMT+7 | lượt xem: 386

Các thực nghiệm trong tâm lý xã hội

Tác giả: Trần Thị Minh Đức

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Số trang: 670tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách chuyên khảo “Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội” của GS.TS Trần Thị Minh Đức là một cuốn sách có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và tính thời sự cao. Cuốn sách là công trình nghiên cứu đầu tiên ở nước ta trình bày một cách hệ thống và khá phong phú, đa dạng các thực nghiệm của tâm lý học xã hội suốt từ đầu thế kỳ XX đến những thập kỉ cuối của thế kỉ này.

Cuốn sách gồm 9 chương.

Chương I. Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân

Chương II. Liên hệ xã hội

Chương III. Tri giác xã hội

Chương IV. Giao tiếp xã hội

Chương V. Ảnh hưởng xã hội

Chương VI. Định kiến xã hội

Chương VII. Hành vi gây hấn

Chương VIII. Nhóm xã hội

Chương IX. Các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi và Phần phụ lục.

Mỗi chương đều có kết cấu hai phần: Phần dẫn luận phân tích một cách khái quát những vấn đề chính của các thực nghiệm và phần các thực nghiệm được trình bày theo cấu trúc thống nhất. Tác giả của thực nghiệm, mục tiêu của các thực nghiệm, cách tiến hành và kết quả thực nghiệm. Với cách trình bày rõ ràng, mạch lạc giúp cho người đọc dễ hiểu, nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.

Cuốn sách Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội của tác giả Trần Thị Minh Đức là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Đây là một tài liệu tham khảo bổ ích cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và học về môn tâm lý học xã hội cũng như đối với khoa học tâm lí nói chung.

Chỉ số phân loại: 302\ C101T

Kí hiệu kho đọc:  VV.009245

Kí hiệu kho mượn:  302\ C101T

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037488 - Online: 53