›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 12/09/2016 08:58:14 GMT+7 | lượt xem: 267

Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tác giả: (Đồng chủ biên) GS.TS Nguyễn Đăng Dung –TS Đặng Minh Tuấn – PGS.TS. Trịnh Quốc Toản.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Số trang: 335tr.

Nội dung:

Cuốn sách Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là công trình khoa học do tập thể các tác giả của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn đã làm rõ nội hàm của các quy định trong Hiến pháp năm 2013 từ Lời nói đầu đến Chương XI – Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp, qua đó làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến từng chương, chế định, điều khoản cụ thể. Đặc biệt, các tác giả đã phân tích những điểm mới và ý nghĩa việc đổi mới của Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước đây, từ đó đề xuất những giải pháp thực thi từ góc độ nhận thức và quan điểm khoa học của cá nhân các nhà luật học và các chuyên gia. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt pháp lý, khoa học thực tiễn.

Chỉ số phân loại: 342.597023/B312L

Kí hiệu kho đọc: VV.9210

Kí hiệu kho mượn: 342.5/B312L 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037182 - Online: 41