›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 16/06/2017 08:24:32 GMT+7 | lượt xem: 209

Bảo vệ người tố cáo trong pháp luật Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao

Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2017

Số trang: 226tr.

Nội dung:

Nội dung sách tập trung phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn về tố cáo và bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam; trên cơ sở đó các tác giả đề xuất những quan điểm, giải pháp với các cơ quan nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo ở nước ta. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu những tiêu chuẩn và khuyến nghị của Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế về việc bảo vệ người tố cáo.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Bối cảnh và các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam

Chương 2: Khung chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ người tố cáo

Chương 3: Thực tiễn bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam

Chương 4: Kết luận và đề xuất chung

Chỉ số phân loại: 347.597\B108V

Kí hiệu kho đọc: 347.5\B108V

Kí hiệu kho mượn: 347.5\B108V

Kí hiệu kho lưu động: 347.5\B108V

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 3157 - Online: 49