›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 20/07/2020 02:41:25 GMT+7 | lượt xem: 147

Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống

Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2015

Số trang: 400tr.

Nội dung:

Cách đây 72 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam  Á. Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày trọng đại và đi vào lịch sử dân tộc, là ngày Quốc khánh Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhân kỷ niệm 72 năm Bác Hồ kính yêu đọc bản tuyên ngôn Độc lập - 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017), Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách: “BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”. Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức cùng với Trung tâm Phát hành sách Pháp luật - Chính trị Minh Châu xuất bản và phát hành năm 2015, với 393 trang, khổ 19x27cm.

Cuốn sách được biên soạn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lành đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Đọc cuốn “BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ đi sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới , phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.

72 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, dân tộc ta, cách mạng nước ta đã trải qua một chặng đường dài với nhiều sự kiện trọng đại. Nhưng đối với chúng ta, bản Tuyên ngôn lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị bởi những bài học mang tính thời sự sâu sắc.  Bản tuyên ngôn mãi mãi đi vào lòng người như sự thức tỉnh, khẳng định niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam vào tương lai tươi đẹp. Đó là áng văn bất hủ góp phần làm nên cốt cách và tâm hồn của dân tộc ta.

Chỉ số phân loại: 959.704\ B105T

Số ĐKCB Kho Đọc: VV.008729

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.046713

Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới đông đảo bạn đọc.

 


  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 802430 - Online: 19