›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư, ngày 30/03/2016 03:04:17 GMT+7 | lượt xem: 439

99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thường ngày

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương

Số trang: 277 tr.

Khổ: 21 cm.

Thông tin xuất bản:  Thông tin và truyền thông, 2015

Kho mượn: 363.1/ CH311M

Kho lưu động: 363.1/ CH311M

Kho đọc:  VN.034707 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2030399 - Online: 242