Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2394
Title: Chiến dịch Điên Biên Phủ - thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
Authors: Vũ Thị Duyên
Keywords: Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đoàn kết toàn dân tộc
Đoàn kết quốc tế
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chín năm, cũng là kết thúc quá trình gần một thế kỷ đấu tranh chống sự xâm lược thống trị của thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều yếu tố. Một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi lẫy lừng đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời gian trôi qua với biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trên hành tinh này, nhưng các thế hệ người Việt Nam và loài người tiến bộ yêu chuộng hòa bình, công lý vẫn mãi mãi ngưỡng mộ và tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2394
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chien dich Dien Bien Phu - thang loi cua suc manh dai doan ket dan toc va doan ket quoc te.pdf
  • Description : 
  • Size : 142,24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.