Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71287
Title: MÙa xuân nghĩ về Đảng
Authors: Nguyễn, Văn Hương
Keywords: xuân
Đảng
Issue Date: 2-2015
Publisher: Lâm Đồng
Abstract: Thật hiếm có đất nước nào trên thế giới, một Đảng cầm quyền được nhân dân gọi tên một cách trìu mến là "Đảng ta" và được ví "Đảng là mùa xuân" như ở Việt Nam
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71287
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mua xuan nghi ve Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 165 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.