Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71286
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh và "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày thêm xuân"
Authors: Lê, Chí Dũng
Keywords: Hồ Chí Minh
trồng cây
Issue Date: 2015
Publisher: Lâm Đồng
Abstract: Mùa xuân năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng "Tết trồng cây". Người mong muốn: "Trong mười năm, phong cảnh nước ta sẽ càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta".
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71286
Appears in Collections:Báo - Tạp chí
Báo - Tạp chí
Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chu tich Ho Chi Minh va...pdf
  • Description : 
  • Size : 167,66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.