Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71280
Title: Xây dựng hải đội dân quân thường trực ở Đà Nẵng kết quả bước đầu và mấy giải pháp
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Keywords: biển đảo
hải đội
Issue Date: 1-2023
Publisher: Tạp chí quốc phòng toàn dân
Abstract: Xây dựng Hài đội dân quân thường trực là nội dung quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, đây là nội dung mới nên khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chì huy Quân sự thành phố Đà Nắng tập trung lãnh đạo, chi đạo triển khai thực hiện nội dung này với nhiều giải pháp đồng bộ, phù họp và bước đầu đạt được kết quả quan trọng.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71280
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung hai doi dan quan thuong truc o da nang ket qua buoc dau và may giai phap.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.