Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71277
Title: Sát cánh cùng ngư dân
Authors: Đoàn, Minh Nhân
Keywords: biển đảo
ngư dân
Issue Date: 5-3-2023
Publisher: Người Lao Động; số 9609
Abstract: Cần nhiều hơn nữa chương trình "Tụ hào cờ Tổ quốc", "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân", "Hải quân Việt Nam làm điẻm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển"... để cổ vũ, động viên ngu dân an tâm vươn khơi bám biển
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71277
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sat canh cung ngu dan.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.