Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71276
Title: Quân chủng hải quân nnag cao chất lượng phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Authors: Đỗ, Văn Yên
Keywords: biển đảo việt nam
hải quân
Issue Date: 1-2023
Publisher: Tạp chí quốc phòng toàn dân
Abstract: Phát huy sức mạnh tổng họp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biền, đảo của Tổ quốc là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đây cũng là vấn đề đã, đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tập trung lãnh đạo, chí đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, nâng cao chất lượng phối họp tuyên truyền biển, đảo được Quân chủng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71276
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan chung Hai quan nang cao chat luong phoi hop tuyen bien, dao.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.