Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71275
Title: Người pháp và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa ở nửa đầu thề kỷ XIX
Authors: Dương, Hà Hiếu
Keywords: Hoàng Sa
Trường Sa
Issue Date: 1-2023
Publisher: Nghiên cứu Đông Nam Á; số 1
Abstract: Thông qua các tư liệu tiếng Pháp xuất bản ở nửa đầu thế kỷ XIX phản ánh về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà người Pháp gọi chung là quần đảo Paracel hoặc quần đảo Pracel, bài viết tậo trung vào việc tìm hiểu cách nhìn nhận, đánh giá của người Pháp về hai quần đảo này. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra sự thừa nhận một cách khách quan của người Pháp nói tiêng và người Châu Âu nói chung về chủ quyền quốc gia của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giữa Biển Đông. Đồng thời cho thấy, nhữngphản ánh của người Pháp là hoàn toàn trùng khớp với các thông tin mà sử liệu Việt Nam thời phong kiến đề cập.
Description: Thư viện lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71275
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguoi Phap va Quan dao Hoang Sa Truong Sa ở nua dau the ky XIX.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.