Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71273
Title: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát huy vai trò nóng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển
Authors: Nguyễn, Văn Thiếm
Keywords: bộ đội biên phòng
biển đảo
Issue Date: 2-2023
Publisher: Tạp chí quốc phòng toàn dân
Abstract: Quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nói chung, biên giới biển nói riêng là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ đội Biên phòng. Nhân thức rõ điều đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên Phòng Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, sát cánh cùng các lực lượng, quản lý, bảo vệ cững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, góp phần đưa Tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Description: Thư viện lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71273
Appears in Collections:Báo - Tạp chí
Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.