Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71272
Title: Bàng vuông Trường Sa tỏa bóng
Authors: An, Nhiên
Keywords: Trường Sa
biển đảo
Issue Date: 1-2023
Publisher: Sài Gòn giải phóng; Xuân Quý Mão
Abstract: Từ nơi đảo xa, những cây bàng vuông nhỏ bé theo chân những đoàn công tác về đất liền, rồi bén rễ xanh tươi như minh chứng cho sức sống kiên cường, cho tình cảm thiêng liêng giữa biển đảo quê hương với thành phố mang bên Bác.
Description: Thư viện lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71272
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bang vuong Truong Sa toa bong.pdf
  • Description : 
  • Size : 866,75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.