Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71243
Title: Về việc thay thế lực lượng đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa năm 1959
Authors: Nguyễn, Văn Giác
Keywords: Hoàng Sa
Issue Date: 12-2023
Publisher: Báo Xưa nay; số 558
Abstract: Ba Phiếu đệ trình lên Bộ trưởng - Phụ tá Quốc phòng (Tham mưu Biệt Bộ) trong hồ sơ 2052, thuôc phòng Phủ Tổng thống Đệ Nhất Cộng hòa (1955-1963) tại Trung tâm Luu trữ Quốc gia II tỏ ra vô cùng ấn tượng bởi liên quan đến việc đồn trú Quân lực đối với lực lượng Bảo an trên quần đảo Hoàng Sa vào các thời điểm tháng 4,9,11 năm 1959. Đặc biệt hơn, các tư liệu hiếm hoi này đã tái hiện diễn trình liên tục thực thi chủ quyền lãnh thổ - lãnh hải đối với quần đảo Hoàng Sa nói riêng của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam Cộng hòa.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71243
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Về việc thay thế lực lượng đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa năm 1959.pdf
  • Description : 
  • Size : 122,22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.