Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71242
Title: Tăng cường kết nối thị trường cung - cầu giữa TPHCM với các tỉnh Tây Nguyên
Authors: Đoàn, Kiên
Keywords: kinh tế
TPHCM
Tây Nguyên
Lâm Đồng
Issue Date: 16-12-2023
Publisher: Báo Sài Gòn giải phóng; số 16721
Abstract: Ngày 15-2, Hội thảo liên kết vùng giữa TPHCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên với chủ đề "Tăng trưởng xanh, kết nối thị trường cung cầu - Giải pháp thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", đã diễn ra tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71242
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tăng cường kết nối thị trường cung cầu...pdf
  • Description : 
  • Size : 41,84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.