Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71146
Title: 10 Năm (1988 - 1998) văn xuôi Lâm Đồng
Authors: Bùi, Á
Phạm, Kim Anh
Uông, Thái Biểu
Keywords: Lâm Đồng
Địa chí
Văn xuôi
Issue Date: 1998
Publisher: Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng
Abstract: Tập hợp những truyện ngắn và tác phẩm ký nghệ thuật được các hội viên hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng sáng tác từ 1988 đến 1998.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71146
Appears in Collections:Sách

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 10 năm văn xuôi lâm đồng_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 143,4 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : 10 năm văn xuôi lâm đồng_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.