Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/676
Title: Tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn hoạt động và một số đặc điểm
Authors: Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Huyền Chi
Keywords: Đường Trường Sơn
Tuyến vận tải quân sự chiến lược
Hoạt động
Đặc điểm
Issue Date: 7-2019
Publisher: Lịch sử Đảng
Abstract: Ngày 19-5-1959, tuyến đường vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam - Đường Trường Sơn - chính thức được thành lập. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đường Trường Sơn "là một công trình vĩ đại, nói lên ý chí, nghị lực, tinh thần dũng cảm và sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam, quyết đem sức người, sức của của hậu phương chi viện tuyền tuyến lớn; là một trong những nhân tố chiến lược có ý nghĩa quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Thành lập tuyến vận tải quân sự Trường Sơn là một sáng tạo chiến lược, thể hiện quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/676
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 622,01 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 745,39 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 738,93 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 845,11 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 722,31 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 847,3 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Tuyen van tai Quan su chien luoc TS hoat dong va mot so dac diem (7).jpg
 • Description : 
 • Size : 730,09 kB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.