Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/670
Title: Kiêu hãnh Trường Sơn
Authors: Thiên Điểu
Keywords: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh
"Kiêu hãnh Trường Sơn"
Triển lãm
Issue Date: 16-5-2019
Publisher: Tuổi trẻ
Abstract: Cả một vùng ký ức rực lửa về đường Trường Sơn nửa thế kỷ trước đang được tái hiện đầy sống động tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/670
Appears in Collections:8.Văn học - Nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kieu hanh TS.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,36 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.