Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/667
Title: Sứ mệnh lịch sử của con đường và Bộ đội Trường Sơn
Authors: Võ Sở
Keywords: Đường Trường Sơn
Bộ đội Trường Sơn
Lịch sử
Kháng chiến chống Mỹ
Issue Date: 15-5-2019
Publisher: Đại đoàn kết
Abstract: Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với nhiều kẻ thù có dã tâm xâm lược, thôn tính nước ta. Nhân dân ta đã anh dũng, bất khuất, kiên cường, đoàn kết chiến đấu, lập nên nhiều thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc thời đại. Trong đó đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược độc đáo của Đảng ta, một kỳ tích của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/667
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Su menh lich cua con duong va Bo doi TS 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,74 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Su menh lich cua con duong va Bo doi TS 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,71 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.