Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/665
Title: Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh mãi là niềm tự hào của dân tộc
Authors: TS
Keywords: Đường Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Dân tộc
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Issue Date: 18-5-2019
Publisher: Lâm Đồng
Abstract: Đường Hồ Chí Minh và hoạt động tác chiến, mở đường của Bộ đội Trường Sơn đã góp phần quan trọng cho sự phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo. Xây dựng đường Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/665
Appears in Collections:6.Hội thảo về Trường Sơn - Ý nghĩa lịch sử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Duong TS DgHCM mai la niem tu hao cua dan toc.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,6 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.